இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grm 1 grm 8 grm
24/may/2018 3139 25112 2990 23920
23/may/2018 3132 25056 2983 23864

Chennai Silver Rate

Date Silver 1 Grm Ready Silver(1Kg)
24/may/2018 43.70 43700
23/may/2018 43.50 43500