இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grm 1 grm 8 grm
19/march/2018 3030 24240 2886 23088
18/march/2018 3041 24328 2895 23160

Chennai Silver Rate

Date Silver 1 Grm Ready Silver(1Kg)
19/march/2018 41.10 41100
18/march/2018 41.10 41100