இன்றைய சென்னையின் பழங்களின் விலை நிலவரம்

Apple – Fuji(Pink) (1 Kg)

(ஆப்பிள் ரோஸ்)

100-140.00
Apple – Shimla (1 Kg)

சிம்லா ஆப்பிள்

110-180
Banana – Elachi (1 Piece)

வாழைப்பழம் இலக்கி

10.00
Banana – Hills (2 Pieces)

மலை வாழை

15.00
Banana – Karpoora / Honey (2 Pieces)

கர்ப்பூர வள்ளி

12.00
Banana – Morris (1 Piece)

மொரிஸ் வாழை

12.00
Banana – Neinthram (1 Piece)

நேந்திரன்

20.00
Banana – Poovam (2 Pieces)

பூவன்

12.00
Black Grapes (WithSeed)(1 Kg)

கருப்பு திராட்சை

70.00
Cantaloupe (1 Piece)

முலாம்பழம்

39.00
Guava (1 Kg)

கொய்யாபழம்

30-50.00
Mango (1 Kg)

மாம்பழம்

90-140.00
Mosumbi (1 Kg)

சாத்துக்குடி

69.00
Orange (1 Kg)

ஆரஞ்சுப்பழம்

50.00
Papaya (1 Piece)

பப்பாளிப்பழம்

20.00
Jack Fruit (1 Kg)

பழாப்பழம்

 

180.00
Pineapple (1 Piece)

பைனாப்பிள்

45.00
Pomegranate – Kabul (1 Kg)

காபுல் மாதுளை

120.00
Sapota (1 Kg)

சப்போட்டா

40.00
Sev-vazhai (1 Piece)

செவ்வாழை

15-20.00
Watermelon (5 Kg)

தர்பூஸ்

50.00