இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

Today's gold and silver price situation

Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grm 1 grm 8 grm
14/july/2018 3029 24232 2885 23080
13/july/2018 3024 24192 2880 23040

Chennai Silver Rate

Date Silver 1 Grm Ready Silver(1Kg)
14/july/2018 42.20 42200
13/july/2018 42.20 42200
தற்போதைய செய்திகள் அறிய இங்கு சொடுக்கவும் (முகப்பு பக்கம்)
Close
Close